Zpět na první stránku článku

SHON - Czech corner


Dopis s žádostí o informace týkající se vyšetřování požáru našeho rodinného domu adresovaný Policii ČR v Táboře.

                             Praha, 18. 11. 2013


Policie České republiky
Územní odbor Tábor
Soběslavská 2763
390 05 Tábor


Žádost o informace týkající se vyšetřování požáru rodinného domu v Soběslavi 
v Okružní ulici č. 103/III


Vážení pánové, 

dne 18. října 2013 mi příslušník Policie ČR, jehož jméno neznám, zatelefonoval 
do zaměstnání v Praze a vyzval mě, abych se dostavil na oddělení Policie ČR 
v Soběslavi kvůli požáru v našem rodinném domě v Soběslavi v Okružní ulici 
č. 103/III. 

Proto jsem hned následujícího dne, 19. října 2013, dopoledne přijel do Soběslavi a 
přihlásil se na tamním oddělení Policie. Policista, který tam měl službu, mi přečetl 
několik vět, patrně ze zprávy vydané zasahujícími požárníky, a potom se mnou 
sepsal krátký policejní zápis, v němž je uvedeno například odkdy jsem vlastníkem 
vyhořelého domu, kdy a jak často jezdím domů, a pod., ale vůbec nic o tom, co se 
přímo týká vypálení našeho rodinného domu. 

Tento policista mi řekl, že budu ještě předvolán k výslechu jiným příslušníkem Policie 
ČR, a to tím, který tento případ bude vyšetřovat. S touto informací jsem odjížděl 
ze Soběslavi a byl jsem stále připravený na policejní výzvu se do Soběslavi znovu 
dostavit. Avšak od té doby uplynul celý měsíc a žádné předvolání od Policie ČR jsem 
nedostal. 

Vyvolává to ve mně otázku, jestli vůbec někdo (požárníci, policisté) vypálení našeho 
rodinného domu v Soběslavi v Okružní ulici č. 103/III vyšetřuje. Tato otázka je 
oprávněná, protože příslušníci Policie ČR v dřívější době vícekrát odmítli vyšetřovat 
trestné činy proti mému majetku a dali tak pachatelům těchto trestných činů jasnou 
zprávu, že mohou v ničení a rozkrádání mého majetku nerušeně pokračovat. 

Příslušníci Policie ČR také odmítli vyšetřovat výhrůžky místních obyvatel, že zapálí 
náš rodinný dům a mě zabijí, a zajistit v Soběslavi moji bezpečnost. Proto jsem až do 
úřední výzvy v roce 2013 nebyl ve svém trvalém bydlišti v Soběslavi více než deset 
roků. Během té doby za nečinnosti Policie místní obyvatelé zničili všechny věci 
v našem domě a teď ještě náš rodinný dům vypálili, ale zachránil jsem aspoň sebe. 

Vzhledem k těmto skutečnostem žádám o informaci, jestli někdo vyšetřuje požár 
našeho rodinného domu v Soběslavi v Okružní ulici č. 103/III, k němuž došlo 17. října 
2013. Pokud vyšetřování ještě nezačalo, žádám o informaci, kdy bude toto vyšetřování 
započato. 

Dále žádám o informaci, kdy bude provedena policejní prohlídka našeho vypáleného 
domu za účelem zjištění a zdokumentování škody způsobené požárem na vnitřním 
vybavení a samotné stavbě domu a zajištění stop po pachateli v domě a jeho okolí. 

Žádám také o informaci kde a kdy mi bude umožněno nahlížet do příslušného 
vyšetřovacího spisu a pořizovat si z něj kopie tak, jak to stanoví trestní řád. 

Dále žádám o informaci, kdy mi bude umožněno vypovídat v případu vypálení našeho 
domu jako svědek. 

Podle mých poznatků je mnohem pravděpodobnější, že náš rodinný dům byl zapálen 
úmyslně, než že jeho požár byl neúmyslnou událostí. Nemám žádný přímý důkaz, že 
zapálení našeho rodinného domu bylo úmyslné, avšak nepřímých důkazů existuje dost. 

Je totiž nepochybné, že v Soběslavi a možná i mimo Soběslav jsou lidé, kteří na mě 
vyvíjejí silný nátlak a snaží se mi bránit v užívání našeho rodinného domu proto, aby 
mě donutili jim náš dům prodat. 

Je nepochybné, že alespoň část těchto lidí je blízce spojena s Městským úřadem 
v Soběslavi. 

Neexistuje sebemenší náznak, že by tito lidé chtěli svoje nepřátelské chování vůči mě 
nějak změnit. 

Po téměř úplném vykradení a zničení vnitřního vybavení našeho domu těmto lidem 
při pokračování v nepřátelském chování vůči mě nezbývalo nic jiného, než splnit svoje 
dřívější výhrůžky a náš dům zapálit, případně mě zabít. 

S pozdravem Míru zdar,


Petr Molík

adresa trvalého bydliště: RNDr. Petr Molík, CSc.
             Okružní 103/III
             392 01 Soběslav

adresa pro doručování poštovních zásilek: RNDr. Petr Molík, CSc.
                     Výzkumný ústav potravinářský 
                     Radiová 7 
                     102 31 Praha 10 - Hostivař

Tento dopis jsem odeslal následujícího dne (19. 11. 2013) jako doporučenou poštovní zásilku (podací číslo RR432900681CZ) a za týden mi byla doručena tato odpověď:

          KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
          územní odbor Tábor
Pomáhat a chránit  Soběslavská 2763, 390 05 Tábor Tel.: +420 974 238 221 Fax: +420 974 238 900Č.j. KRPC-160170-1/ČJ-2013-020800                Tábor 27.listopadu 2013

RNDr. Petr Molík
                                 POČET LISTŮ: 1
Výzkumný ústav potravinářský

Radiová 7

102 31 Praha 10 - Hostivař


Vážený pane, 

Odpovídám Vám tímto na Váš dopis ze dne 18.11.2013 týkající se podání informací o stavu šetření 
vypáleného domu v Soběslavi, Okružní 103/III. 

Šetření bylo zahájeno okamžitě po nahlášení požáru předmětného domu. Bylo provedeno a 
zadokumentováno ohledání místa činu. Byl zjištěn i pachatel, který způsobil požár domu. Věc je 
vedena na Obvodním oddělení Soběslav Územního odboru Tábor Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje. Prověřování je vedeno pod spisovou značkou KRPC-141968/ČJ-2013-020817. 
Prověřování nebylo prozatím ukončeno z důvodu nedodání vyžádaných posudků. Jako majitel 
vyhořelého domu máte právo nahlížet do spisu. Pokud budete vyžadovat podrobnější informace, 
kontaktujte přímo Obvodní oddělení policie v Soběslavi (tel. 381521322).                               plk. Richard Terber
                              zást. ved. ÚO

Tato odpověď se vyhýbá části mých otázek a zásadní tvrzení uvedená v mém dopise zcela přehlíží. V odpovědi není vysvětleno, jak bylo možné provést policejní domovní prohlídku bez přítomnosti majitele příslušné nemovitosti, a pokud již nastaly podmínky k takového prohlídce, proč jsem o ní nebyl alespoň dodatečně informován.

Doporučení obrátit se ve věci vyšetřování požáru našeho domu na oddělení Policie ČR v Soběslavi vypadá hezky, až na to, že policisté z tohoto oddělení mi opakovaně řekli, že s vyšetřováním zmíněného požáru nemají nic společného a odkázali mě právě na policisty v Táboře. Takovéto přehazování odpovědnosti mezi jednotlivými útvary, znemožňující mi dozvědět se cokoliv o průběhu vyšetřování, není nový policejní trik a setkal jsem se s ním již dříve.

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting