Zpět na první stránku článku

SHON - Czech corner


obrazová příloha k článku Sám proti městu

Fotografie našeho rodinného domu v Soběslavi po požáru.

Obrázek č. 1: Celkový pohled na dům z ulice (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 2: Pohled z ulice na prostřední část domu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 3: Pohled ze dvora na větší část domu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 4: Pohled ze dvora na prostřední část domu. Vlevo je okno do kuchyně, vpravo okno do předsíně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 5: Pohled z průjezdu na okno nad hlavním vchodem a okno na chodbě v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 6: Pohled ze dvora na zadní vchod do domu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 7: Pohled ze schodiště v přízemí na část chodby. Za ohořelými dveřmi vlevo je hostinský pokoj, blízko pravého okraje jsou dveře do kuchyně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 8: Schodiště a část chodby v přízemí, za níž vlevo je hostinský pokoj. Blíže vpravo jsou dveře do kuchyně, těsně při levém okraji dveře do předsíňky záchodu a dveře do spíže (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 9: Celkový pohled na schodiště v přízemí. Je vidět také část zadního vchodu do domu, schodiště do podkroví s oknem do dvora a blíže vlevo dveře do kuchyně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 10: Schodiště v přízemí a dveře do kuchyně. Těsně při pravém okraji dole je zadní vchod do domu, nad ním schodiště do podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 11: Pohled ze schodiště v přízemí na dveře do kuchyně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 12: Kuchyně v přízemí s oknem do dvora, těsně při levém okraji dveře do předsíně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 13: Kuchyně v přízemí a část dveří do předsíně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 14: Kuchyně v přízemí, pohled na strop a část dveří do předsíně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 15: Kuchyně v přízemí, pohled na jihovýchodní část a dveře do předsíně (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 16: Kuchyně v přízemí, pohled na severovýchodní část a dveře na schodiště (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 17: Kuchyně v přízemí, pohled podél východní stěny. Jsou vidět dveře na schodiště a za nimi předsíňka záchodu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 18: Chodba v přízemí, za ní pokračuje předsíň a dětský pokoj (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 19: Chodba v přízemí, pohled na strop (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 20: Pohled na severní část chodby v přízemí a hlavní vchod do domu. Na levé straně je vidět část dveří do předsíňky záchodu, na pravé straně ohořelé dveře do hostinského pokoje (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 21: Pohled z předsíně na chodbu v přízemí, za ní je hlavní vchod do domu. V popředí vpravo jsou dveře do jídelny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 22: Předsíň v přízemí, severovýchodní část. Nejvíce vlevo zeď, za níž je kuchyně, od ní vpravo je vidět část chodby, potom dveře, za nimiž je jídelna, a těsně při pravém okraji část dveří do ložnice (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 23: Předsíň v přízemí, východní část. Za dveřmi vpravo je ložnice, za dveřmi vlevo jídelna, nejvíce vlevo jsou dveře do chodby (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 24: Předsíň v přízemí, jihovýchodní část. Vpravo jsou dveře do dětského pokoje a za nimi dveře z dětského pokoje do ložnice. Za dveřmi vlevo je vidět ložnice, těsně při levém okraji část dveří do jídelny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 25: Předsíň v přízemí, pohled na strop a jihovýchodní roh. Vlevo je část dveří do ložnice, vpravo část dveří do dětského pokoje (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 26: Pohled z okna předsíně do dvora (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 27: Dětský pokoj v přízemí, pohled na jihozápadní roh a jižní stěnu s oknem do přední zahrádky (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 28: Dětský pokoj v přízemí, pohled na jihozápadní část (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 29: Pohled z ložnice v přízemí na dveře do umývárny, za nimi umývárna (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 30: Koupelna v přízemí, používaná také jako kuchyň, pohled od dveří k oknu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 31: Koupelna v přízemí, pohled od okna ke dveřím, je vidět západní stěna, část stropu a část dveří do umývárny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 32: Dveře z umývárny do ložnice v přízemí (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 33: Pohled z umývárny do ložnice v přízemí, za ní je vidět jídelna a dveře do hostinského pokoje (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 34: Ložnice v přízemí, jihozápadní roh. Vlevo jsou dveře do umývárny, vpravo dveře do dětského pokoje (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 35: Ložnice v přízemí, severozápadní část. Při levém okraji jsou dveře do dětského pokoje, za dveřmi v prostředku je předsíň, od nich napravo jsou dveře do jídelny (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 36: Ložnice v přízemí, severozápadní roh a větší část severní stěny. Při levém okraji jsou dveře do předsíně, za dveřmi v prostředku je jídelna, dále za ní hostinský pokoj (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 37: Ložnice v přízemí, jižní část. V pravém horním rohu je vlevo část dveří do umývárny a vpravo část dveří do dětského pokoje (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 38: Jídelna v přízemí, jihozápadní roh. Za dveřmi vlevo je ložnice, za dveřmi vpravo předsíň (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 39: Pohled z jihozápadního rohu jídelny do předsíně v přízemí (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 40: Jídelna v přízemí, pohled na strop (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 41: Jídelna v přízemí, pohled na arkýř a okna do ulice (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 42: Pohled z hostinského pokoje do jídelny, za níž je ložnice a umývárna (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 43: Hostinský pokoj v přízemí s oknem do ulice (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 44: Pohled ze schodiště v přízemí do předsíňky záchodu, těsně při levém okraji část spíže (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 45: Pohled ze schodiště v přízemí do předsíňky záchodu, vlevo dveře do spíže (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 46: Spíž v přízemí (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 47: Schodiště z přízemí do podkroví s oknem do dvora (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 48: Schodiště z přízemí do podkroví. Vlevo od něj je chodba v přízemí, za ní hostinský pokoj, nejvíce vlevo dveře do předsíňky záchodu a dveře do spíže (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 49: Chodba v podkroví, za ní pokračuje půda, jsou vidět také ohořelé dveře do pokoje v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 50: Pohled z chodby v podkroví na jihozápadní část půdy (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 51: Pokoj v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 52: Jižní stěna pokoje v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 53: Malá komora v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 54: Část severní stěny a stropu malé komory v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 55: Pohled z malé komory přes chodbu v podkroví do velké komory (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 56: Velká komora v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 57: Severní stěna a severovýchodní roh velké komory v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 58: Jižní stěna velké komory v podkroví (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 59: Pohled z chodby v podkroví na schodiště vedoucí do přízemí (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 60: Vrátka pro příchod k domu z ulice. Drátěné pletivo je poškozené zloději (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting