Zpět na první stránku článku

SHON - Czech corner


Dopis ze dne 29. 1. 1998 adresovaný Ministerstvu vnitra ČR. Jde o jeden ze tří dopisů zaslaných v rozmezí několika měsíců tomuto ministerstvu. Ani na jeden z nich jsem dodnes nedostal odpověď.

                     Praha, 29. 1. 1998

Ministerstvo vnitra ČR, 
Nad Štolou 3, 
170 00 Praha 7

Žádost o policejní ochranu

Vážení pánové, 

  v říjnu minulého roku jsem Vám poslal dopis, ve kterém jsem 
psal, že ačkoliv ústava České republiky mi zaručuje nedotknutelnost 
obydlí, je toto moje občanské právo již řadu let opakovaně porušováno. 
Od roku 1991 provedli "neznámí" pachatelé nejméně padesát vloupání 
resp. neoprávněných vniknutí do našeho rodinného domu v Soběslavi, 
kde mám své trvalé bydliště. Z toho asi v polovině případů pachatelé 
nic neukradli, ale jenom ničili vybavení domu. Podle způsobu vloupání 
a zanechaných stop šlo stále o stejné osoby, zřejmě místní obyvatele. 
V důsledku nečinnosti příslušných státních institucí si pachatelé 
uvedených trestných činů dovolovali stále více, využívali toho, že 
jsem zaměstnán v Praze a nemohl jsem být doma každý den, a v posledních 
letech již chodili do mého bytu kdykoliv se jim zachtělo. Dostával 
jsem také výhružné dopisy, takže od loňského roku jsem přijížděl 
do Soběslavi co nejméně a mohl jenom pozorovat jak pokračuje ničení 
našeho domu. 
  Asi do poloviny roku 1994 jsem stačil udržovat dům v obyvatelném 
stavu, ale když se roční počet vloupání a způsobené škody stále zvyšovaly, 
nebyl jsem již schopen kvůli nedostatku peněz provádět další opravy. 
Od té doby jsem již více než tři roky v situaci uprchlíka. Přišel jsem 
o většinu svého majetku a výsledky mnohaleté práce. Mám sice kde 
přespávat, ale nemám kde si uvařit jídlo, vyprat větší kusy prádla 
a uložit své věci. Naposledy jsem byl ve svém bytě na jaře roku 1997, 
kdy jsem opět dostal několik dopisů, v nichž mi obyvatelé Soběslavi 
vyhrožovali zabitím. Myslím, že není správné, když stát ode mne vybírá 
daň z nemovitosti a přitom mi neumožňuje tuto nemovitost využívat. 
Proto žádám o poskytnutí policejní ochrany, abych se mohl vrátit domů.

  Od doby, kdy jsem Vám toto psal, uplynuly tři měsíce. Dodnes jsem 
od Vás nedostal odpoveď a nevím, zda jste moji žadost vůbec dostali. 
Proto Vám píši znovu. 

     S pozdravem,

          Dr. Petr Molík
          Okružní 103/III
          392 01 Soběslav

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting